Om

En verksamhet inom arbetsmarknad

 

och gymnasieskola i Uppsala

Andra chansen

 

Om verksamheten

Andra chansen arbetar med ungdomar mellan

16-19 år som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden.

Andra chansen arbetar för att dessa ungdomar ska få en chans att bli delaktiga i samhället. Att de ska få möjlighet att utvecklas, tro på sig själva, må bra och hitta sin egen väg ut i livet. På Andra chansen har ungdomarna möjlighet att läsa en del gymnasiekurser och göra praktik, anpassat efter deras individuella behov.

 

Vem är du? Vad kan du? Vad vill du? Du bestämmer!

Hos oss har du unika möjligheter att förbereda dig inför din framtid. Du kan studera svenska, matematik, engelska, samhällskunskap på gymnasienivå och/ eller göra praktik på en arbetsplats.

Vi som arbetar på Andra chansen är lärare, jobbcoach, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska, fritidspedagog och specialpedagog. Vi försöker anpassa oss efter dina individuella behov och stödja dig på din väg mot framtiden.

Det är du som bestämmer!

 

 

Studier

De studier som vi bedriver är till för att ungdomarna lättare ska kunna komma vidare till annan gymnasieskola, komvux, folkhögskola eller liknande. Att observera, vi är inte är en hel gymnasieutbildning. Studierna bedrivs i små grupper med individuellt schema. Här får ungdomarna läsa i sin egen takt. De har nära till stöd av lärare och personal och får även hjälp med struktur och planering.

Praktik

Att praktiskt vara delaktig på en arbetsplats, att finnas med i ett sammanhang, få en inblick i hur det går till på just den här arbetsplatsen, ger ett helt unikt värde som aldrig kan ersättas av andra aktiviteter.

Genom praktik har ungdomarna möjlighet att:

■ underlätta sina studie- och yrkesval

■ knyta, öka sina kontakter och skapa nätverk

■ öka sin självkännedom och självinsikt

■ använda sina styrkor och förmågor

■ tillföra ämnesundervisningen nya perspektiv

■ vara delaktiga i ett arbetslag och ha vuxenkontakt

■ öka sina kunskaper om arbetslivet och dess krav och möjligheter

Dessa värden, erfarenheter och kunskaper som ungdomarna bär med sig, tror och hoppas vi kommer att bryta deras utanförskap samt underlätta för deras framtida yrkesval och etablering på arbetsmarknaden.